Expand
Show Playlist

Sengoku Basara: Setonai no Gekitotsu! Hi wo Fuku Umi no Daiyousai - Fugaku!! (Dub) Episode 1

TV Sub Series Sengoku Basara: Setonai no Gekitotsu! Hi wo Fuku Umi no Daiyousai - Fugaku!! (Dub)

Maeda Toshiie and Matsu visit Chousokabe Motochika, who governs Shikoku. They tell Motochika unreasonable demands from Nobunaga. Motochika rejects them and urges Maeda to betray Nobunaga. Meanwhile Keiji tries to convince Mouri Motonari to join the fight against Nobunaga, and is imprisoned as a result. Motochika and Motonari move against each other.

Download Sengoku Basara: Setonai no Gekitotsu! Hi wo Fuku Umi no Daiyousai - Fugaku!! (Dub) Episode 1

Comment